คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

- ภาคปกติ จำนวน 2 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน
2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน

- ภาคพิเศษ จำนวน 1 สาขาวิชา(แผนรับ 15 คน) แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (หน่วยบัณฑิตศึกษา) ชั้น 3
E-mail: nsgrad@nurse.tu.ac.th
โทร. 02-564-4440 ต่อ 7320,7376
มือถือ : 092-393-5224 (คุณทักษพร กิตติพงษ์)
             065-415-4726 (คุณธีระพงศ์ สมบัติมั่นคง)
             063-747-3854 (คุณณัฐรดา สอาดเอี่ยม)
Line official งานบัณฑิตศึกษา : https://lin.ee/1UHymt2G

รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์