คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคปกติ) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

- จำนวน 1 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-986-9214-20 ต่อ 7320
มือถือ 092-393-5224 (คุณทักษพร กิตติพงษ์)

สมัครออนไลน์

คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

- จำนวน 1 สาขาวิชา(แผนรับ 8 คน)
แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-986-9214-20 ต่อ 7376
มือถือ 092-393-5224 (คุณทักษพร กิตติพงษ์)

สมัครออนไลน์