* โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ ก่อนทำการจองทุกครั้ง *